Prejsť na obsah

12. Prírodovedecká čajovňa

0minút, 24sekúnd

Téma: Globálna zmena klímy

Hlavnou témou bola  problematika týkajúca sa globálnej zmeny klímy

  • pozvaný hosť – Mgr. Alexander Ač, PhD., Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR, Brno – videozáznam
    Globálna zmena klímy a my: Gaia vracia úder
  • za PF UPJŠ – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., Ústav chemických vied
    Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie – videozáznam

 

Plagát


Študuj na UPJŠ