Prejsť na obsah

20. Prírodovedecká čajovňa

0minút, 24sekúnd

Téma: Energia a zelené technológie

 

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. (Ústav chemicklých vied):  Môže byť lítium palivo budúcnosti? – videozáznam

prof. Ing. Martin Orendáč CSc. (Ústav fyzikálnych vied): Magnetické chladenie ako trvalo udržateľná alternatíva?“ – videozáznam

RNDr. Ján Kaňuk PhD. (Ústav geografie): Priestorové rozdiely v distribúcii slnečného žiarenia a fotovoltických elektrární v SR a ČR – videozáznam

 

Plagát


Študuj na UPJŠ