Prejsť na obsah

11. Prírodovedecká čajovňa

0minút, 16sekúnd

Téma: Tajomný svet jaskýň

 

 

  • doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.: Jaskyňa ako kľúč k pochopeniu prírodných procesov v krase – prezentácia
  • RNDr. Ján Kaňuk, PhD. : Detailné mapovanie jaskyne Domica pomocou laserového skenovania. – prezentácia
  • doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. : O jaskynných živočíchoch.

 

Plagát

 


Študuj na UPJŠ