Prejsť na obsah

6. prírodovedecká čajovňa

0minút, 28sekúnd

 • Plagát
 • Prednášky
  • prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD. (ÚBEV PF UPJŠ)
   Využitie ekologických, fyziologických a chemických prístupov v biomonitoringu znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov
  • doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD. (Hutnícka fakulta TU v Košiciach)
   Úloha mikroorganizmov v ekosystéme – od ekológie ku environmentálnym biotechnológiám

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).

 


Študuj na UPJŠ