Prejsť na obsah

9. Prírodovedecká čajovňa

0minút, 57sekúnd

Téma: Centrum Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ – cesta k prosperite alebo dobrodružstvo?

 • Plagát
 • Prednášky
  • Pavol Miškovský
   Interdisciplinárne Biovedy – vízia akcelerácie výskumu a inovácií na UPJŠ v Košiciach

    

  • Predstavenie nosných vedecko-technologických zameraní Centra Interdisciplinárnych Biovied
  • Diskusia 

 

Predstavenie nosných vedecko-technologických zameraní Centra Interdisciplinárnych Biovied:

Bio-Inžinierstvo: Erik Sedlák
Riadená evolúcia proteínov vo vývoji nových liečiv
Bio-Energetika: Marian Fabián & Daniel Jancura
Molekulová bioenergetika v zdraví a chorobách
Bio-Zobrazovanie: Zuzana Naďová
Optické zobrazovanie v terapii nádorových ochorení: od statického obrazu k štúdiu dynamiky vnútrobunkových procesov
Bio-Informatika: Denis Horváth
Metrika, priestor a dimenzia v bio-aplikáciách:  od spracovania obrazu modelovaniu rakovinových buniek
Bio-Fotonika: Gregor Bánó
Transportné javy liečiv a produkcia singletového kyslíka vo svetle laserových lúčov
Photo-Biofyzika: Veronika Huntošová
Dve tváre kyslíka: Kedy sa foto-diagnostika stáva foto-terapiou

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).


Študuj na UPJŠ