Prejsť na obsah

15. Prírodovedecká čajovňa

0minút, 21sekúnd

Téma:  Poloha v priestore – pridaná hodnota geografickej informácie

Prednášajúci:

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD. (Ústav geografie, PF UPJŠ) Modelovanie krajiny pomocou geografického informačného systému – 

RNDr. František Galčík, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ)
Ako určiť polohu smartfónom bez GPS? – 

Mgr. Michal Gallay, PhD.(Ústav geografie, PF UPJŠ)
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme 


Študuj na UPJŠ