Prejsť na obsah

7. prírodovedecká čajovňa

0minút, 29sekúnd

Prednášky  v rámci programu ScienceFest-u 25. 04. 2013pri príležitosti osláv 50. výročia fakulty

  • Prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.: Geneticky modifikované organizmy – naši priatelia či nepriatelia?
  • RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.: Pozor, nekonečno!
  • RNDr. Rudolf Gális, PhD.: Vesmírne desatoro
  • Prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.: Južná Afrika, raj zvierat (vďaka rezerváciam)
  • Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.: O bruchomluvcoch na koktailových večierkoch alebo Ľudský mozog a informatika
  • Doc.  RNDr. Andrej Oriňák, PhD.: Fascinujúci nanosvet
  • RNDr. Martin Walko, PhD.: Všetci ste chemici

 

 


Študuj na UPJŠ