Prejsť na obsah

Projekty ESF

0minút, 51sekúnd

Názov projektu :
Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku
Kód projektu :
ESF SOP ĽZ-2005/NP1-051 č. 11230100466
4.9.2006 – 30.11.2008

Názov projektu :
Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií v príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov
Kód projektu :
ESF SOP ĽZ 2005/NP1-044 č. 11230100448
1.8.2006 – 30.11.2008
http://ccv.science.upjs.sk/esf-48.php

Názov projektu :
Zvýšenie IKT kompetencií učiteľov a študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kód projektu :
ESF SOP ĽZ 2004/4-001 č. 11230100012
1.8.2005 – 30.11.2007
http://ccv.science.upjs.sk/esf-12.php

 

Názov projektu :
Využitie e-learningu v dištančnom vzdelávaní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kód projektu :
ESF SOP ĽZ 2004/1-086 č. 11230220070
1.12.2004 – 31.7.2005
http://ccv.science.upjs.sk/esf-70.php

Názov projektu :
Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní
Kód projektu :
ESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014
1.12.2004 – 31.7.2005
http://ccv.science.upjs.sk/esf-14.php


Študuj na UPJŠ