Prejsť na obsah

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

3minút, 43sekúnd

V dňoch 7. a 8. decembra 2018 sa na pôde fakulty konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorí  priblížili nielen študentom a učiteľom stredných škôl, ale aj širokej verejnosti  problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2018 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína.

Nobelova cena za fyziku 2018 

Arthur Ashkin
Podiel na Nobelovej cene: 1/2
Gérard Mourou
Podiel na Nobelovej cene: 1/4
Donna Strickland
Podiel na Nobelovej cene: 1/4
Priekopníci v oblasti laserovej fyziky

Prednášajúci: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. / doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

Anotácia: Nobelovu cenu za fyziku na rok 2018 udelili fyzikom Arthurovi Ashkinovi, Gérardovi Mourouovi a Donne Stricklandovej za prínos a objavy v oblasti laserovej fyziky. Švédska Kráľovská akadémia vied sa týmto rozhodla oceniť dve nezávislé témy. Americký fyzik Arthur Ashkin dostal prvú polovicu ocenenia za vynález optickej pinzety a jej uplatnenia v biologických vedách. Týmto sa Arthur Ashkin vo veku 96 rokov stal najstarším laureátom nobelovej ceny.  Druhú polovicu ceny udelili spoločne francúzskemu fyzikovi Gérardovi Mourouovi a kanadskej fyzičke Donne Stricklandovej za metódu vytvárania veľmi krátkych a intenzívnych laserových pulzov. V rámci krátkej prednášky priblížime fyzikálnu podstatu ocenených laserových techník a na základe vlastných skúseností ukážeme aplikácie optickej pinzety v oblasti mapovania silových pôsobení v jednotlivých molekulách proteínov, resp. pri skúmaní transportu liečiv v bunkách.

Nobelova cena za chémiu 2018 

Frances H. Arnoldova
Podiel na Nobelovej cene: 1/3
George P. Smith
Podiel na Nobelovej cene: 1/3
Sir Gregory P. Winter
Podiel na Nobelovej cene: 1/3
Evolúcia v skúmavke

Prednášajúci: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. 

Anotácia: Nobelova cena za chémiu za rok 2018 bola udelená trom vedcom: Frances Arnoldovej, Georgovi Smithovi a Gregorymu Winterovi za vývoj metódy evolúcie proteínov a aplikáciu evolučných techník vo vývoji nových vlastností enzýmov. Polovicu Nobelovej ceny získala americká chemická inžinierka Frances Arnoldová „za riadenú evolúciu enzýmov“ a druhú polovicu ceny získali spoločne americký chemik George Smith a anglický biochemik Sir Gregory Winter „za fágový displej pre peptidy a protilátky“. V prednáške v krátkosti uvediem princíp evolučných techník známych ako displej technológie, ktoré umožňujú uskutočniť evolúciu proteínov v skúmavke v priebehu niekoľkých dní. Na základe vlastných výsledkov ako aj výsledkov iných laboratórií poukážem na ich význam vo vývoji proteínov/enzýmov s definovanými vlastnosťami pre základný a aplikovaný výskum.

Nobelova cena za fyziológiu/medicínu 2018 

19869
James P. Allison
Podiel na Nobelovej cene: 1/2
Tasuku Honjo
Podiel na Nobelovej cene: 1/2
Reštart protinádorovej imunity – nová éra v liečbe rakoviny

Prednášajúci: RNDr. Vlasta Demečková, PhD.

Anotácia: Nobelovu cenu za medicínu na rok 2018 získal americký imunológ James Allison a japonský vedec Tasuko Honjo, ktorých výskum otvára nové možnosti v boji s rakovinou. Obaja prispeli k zavedeniu novej, vysoko účinnej liečebnej metódy, ktorá nie je nasmerovaná priamo na nádorové bunky, ale na bunky nášho imunitného systému, konkrétne T lymfocyty. Zložitosť regulačných mechanizmov v imunitnom systéme umožňuje nádorovým bunkám, aby ich ovplyvnili a niektoré obranné funkcie jednoducho vypli. Vedcom sa podarilo identifikovať proteíny (PD-1 a CTL-4), ktoré fungujú ako molekulárne brzdy nášho imunitného systému a nájsť spôsob ako ich uvoľniť, s cieľom reštartovať protinádorovú imunitu. V rámci krátkej prednášky priblížime molekulárnu podstatu oceneného terapeutického prístupu a na základe aj vlastných vedeckých výsledkov poukážeme na to, že nefunkčný imunitný systém v priebehu onkologických ochorení je možné reštartovať vhodným imunoterapeutickým prístupom, s cieľom posilniť imunitný dozor v tele pacienta.


Študuj na UPJŠ