hľadaj
Dnes je 01.04.2015, sviatok/meniny Hugo

Aktuality

Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UPJŠ - Zoznam navrhovaných kandidátov

zástupcov zamestnaneckej časti PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2015 - 2019 sú vyhlásené na 1. apríla 2015 Aktualizované

viac
Veľkú medailu sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo prevzal prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Juraj Draxler 26. marca 2015 v Bratislave za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci celkovo 66 učiteľov a pracovníkov v školstve.

viac
Študentská vedecká konferencia 2015

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 22. apríla 2015 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl

Školiace pracovisko pre oblasť molekulového modelingu a stereoselektívnych syntéz biomolekúl Vás pozýva na kurz – Molekulový modeling a stereoselektívna syntéza biomolekúl. Garantom školiaceho pracoviska je prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

viac
11th International Particle Physics Masterclasses

V rámci medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“ sa dňa 24. marca 2015 na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční už 11. ročník International Particle Physics Masterclasses 2015. Podujatie bude realizované ako príspevok UPJŠ v Košiciach k Medzinárodnému roku svetla

viac
Medzinárodná matematická súťaž pre žiakov stredných škôl „Náboj“

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Združením STROM a univerzitami v Bratislave, Prahe, Opave, Budapešti, Krakowe, Linzi a Passau usporiadala v piatok 13. marca 2015 v poradí 11. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre stredné školy pod názvom Náboj.  

viac
Cena dekana PF UPJŠ

Dňa 11. marca 2015 sa na pôde fakulty uskutočnilo stretnutie Akademickej obce PF UPJŠ. Každoročne je na tomto stretnutí udeľovaná Cena dekana za pedagogickú činnosť učiteľov, Cena dekana za vedeckú a výskumnú činnosť učiteľov a vedeckých zamestnancov a Cena dekana za vedeckú a výskumnú činnosť doktorandov. Uvedená cena je taktiež spojená s finančným ohodnotením.

viac
Škola na dotyk Univerzita

V rámci projektu Škola na dotyk Univerzita, získala UPJŠ v Košiciach tabletovú učebňu Samsung, pre prípravu budúcich učiteľov. Riešiteľský kolektív projektu za PF UPJŠ, ktorého vedúcim koordinátorom je doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., v spolupráci so zadávateľom projektu, n.o. Edulab, Bratislava, pripravili pre študentov medziodborového a učiteľského štúdia bezplatné školenie zamerané na využívanie tabletov vo vzdelávaní.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 31.03.2015