Prejsť na obsah

Ústav fyzikálnych vied

0minút, 24sekúnd

História katedier fyziky na Prírodovedeckej fakulte sa začala s veľkorysou pomocou vtedajšej Vysokej školy technickej (dnes Technická univerzita) v Košiciach, ktorá súhlasila s prechodom, na určité obdobie, jej celej Katedry fyziky na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Táto katedra sa rozrástla a postupne rozčlenila na tri samostatne katedry, a to na Katedru experimentálnej fyziky, Katedru jadrovej fyziky a Katedru teoretickej fyziky a geofyziky.

Aktuality

Park Angelinum 9,
040 01 Košice

ufv@upjs.sk

+421 55 234 6101


Študuj na UPJŠ