Prejsť na obsah

Zlatá medaila – výsledok odbornej prípravy stredoškoláčky pod vedením vedeckého pracovníka PF UPJŠ

1minút, 41sekúnd

International Greenwich Olympiad je projektová olympiáda, ktorú organizuje North London Grammar School v Londýne. Víziou je podnietiť u študentov vášeň a nadšenie pre vedu a techniku využívaním ich zvedavosti a kreativity, využiť ich praktické zručnosti, prísť s novými inovatívnymi nápadmi, ktoré môžu premeniť na projekty a prezentovať ich verejne vo forme výskumných prác. 

V dňoch 8.–15. júna 2024 sa konalo ďalšie kolo tejto medzinárodnej prezentácie, ktorého sa zúčastnila aj Sarah Krupšová s prácou Vplyv hydrotermálnej a termickej aktivácie celulózovo-amínových pórovitých materiálov pre záchyt oxidu uhličitého, ktorá svoju experimentálnu časť realizovala na Ústave chemických vied pod odborným vedením doc. RNDr. Miroslava Almášiho, PhD.  

Sarah sa minulý rok ako študentka 2. ročníka Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach zúčastnila krajského kola AMAVET 2023, z ktorého postúpila na celoslovenské kolo a z neho na International Greenwich Olympiad 2024.
V kategórii Engineering sa umiestnila na prvom mieste a získali zlatú medailu.  

Vo svojej práci sa pod vedení doc. RNDr. Miroslava Almášiho, PhD. zamerala na prípravu pórovitých uhlíkatých materiálov dopovaných rôznym množstvom amínových skupín pre efektívny záchyt oxidu uhličitého ako hlavného skleníkového plynu.

Jednou z poslaní pracovníkov Ústavu chemických vied je pomôcť študentom dozvedieť sa viac o aktuálnych trendoch chémie a preskúmať vedecké metódy, techniky vrátane vývoja materiálov a zároveň získať nové skúsenosti v rámci rôznych súťaží nielen na vysokoškolskej úrovni ale aj prostredníctvom spolupráce so strednými školami. A práve výsledok takejto snahy a spolupráce bol ocenený zlatom. 

Srdečne gratulujeme! 


Študuj na UPJŠ