Prejsť na obsah

Horizon Europe: Vaša cesta k financovaniu výskumu a inovácií

0minút, 44sekúnd

Názov workshopu

Horizon Europe: Vaša cesta k financovaniu výskumu a inovácií

Termín a miesto konania

27.6.2024 | 15:00 | Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2

Zameranie workshopu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom hlbší pohľad na program Horizon Europe, jeho príležitosti a benefity. Účastníci sa dozvedia, ako tento program funguje, aké sú jeho hlavné ciele a priority, a aké možnosti financovania ponúka. Súčasťou budú aj skúsenosti úspešných žiadateľov a hodnotiteľov.

Cieľová skupina

R1 – R4

Odborný/á garant/ka workshopu

RNDr. Simona Rindošová, PhD.

Organizačný a realizovačný tím

Ing. Silvia Medová
Ing. František Lenárt

Spíkri

prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., univ. prof.

Prílohy