Prejsť na obsah

Plánovanie kariéry v rámci Európskeho výskumného priestoru

0minút, 42sekúnd

Názov workshopu

 Plánovanie kariéry v rámci Európskeho výskumného priestoru

Termín konania

7.6.2024 10:00 | 17.6.2024 (online) | 26.6.2024 (online)

Zameranie workshopu

Cieľom intenzívneho školenia je rozšírenie praktických zručností v oblasti plánovania a prezentácie profesionálnej kariéry prostredníctvom realizácie praktických úloh a aktivít vychádzajúcich z podpornej dokumentácie a zameraných na prípravu profesionálnych podkladov podľa požiadaviek Európskej rady pre výskum. Školenie pozostáva z troch stretnutí.

Cieľová skupina

R2 & R3

Odborný/á garant/ka workshopu

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

Organizačný a realizovačný tím

Mgr. Maroš Melichárek, PhD., univerzitný docent
Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., univerzitný docent

Prílohy