Prejsť na obsah

Vzdelávanie a podpora školských digitálnych koordinátorov

1minút, 21sekúnd

Od septembra pokračujeme vo vzdelávaní a podpore školských digitálnych koordinátorov. Záujemcovia o inovačné vzdelávanie sa môžu prihlasovať.


V školskom roku 2023/24 rozbiehame činnosť Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV), ktoré vznikne v rámci nového národného projektu (v partnerstve UPJŠ, UK a NIVAM).

Jednou z hlavných aktivít NCDTV je vzdelávanie a podpora školských digitálnych koordinátorov (ŠDK). V priebehu školského roku plánujeme 3 behy inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín so začiatkom v septembri, novembri a januári. Absolventi budú mať dlhodobú profesionálnu podporu v rámci Klubu ŠDK a stanú sa súčasťou celoslovenskej komunity ŠDK.

Na vzdelávanie sa môže prihlásiť pedagogický zamestnanec z ľubovoľnej ZŠ alebo SŠ, ktorý je alebo bude v pozícii ŠDK a spĺňa podmienky uvedené v prihláške. Ponúkane vzdelávanie spĺňa podmienky národného projektu POP3.

Prihlasovanie na vzdelávanie je na https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/digitalna-transformacia-ncdtv. Pri zaradení do vzdelávania uprednostníme záujemcov zo škôl, ktoré sú zapojené do národného projektu POP3.

Podrobnejšie informácie o podpore ŠDK, vrátane spätných väzieb na doterajšie vzdelávania v rámci národného projektu IT Akadémia, sú na webovej stránke: https://sway.office.com/25PXcORuvcYlsCR4?ref=Link

Národný projekt DiTEdu: Klub digitálnych koordinátorov


Študuj na UPJŠ