Prejsť na obsah

ATC ICDL SK011

0minút, 49sekúnd

Dňa 11. 6. 2004 získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach akreditáciu testovacieho centra pre vykonávanie testov v rámci programu ICDL.

Testovacie centrum:SK011
Prevádzkovateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Región:Košice
Akreditovaní skúšobní komisári:Meno / Rozsah akreditácie
RNDr. Slavka Blichová – SKT0031 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
RNDr. Radoslav Kalakay – SKT0042 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
RNDr. Peter Matta, PhD. – SKT0023 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
 Mgr. Eva Ružičková – SKT0476 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
 Mgr. Lenka Derjaninová – SKT0475 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
Bc. Martin Tomko – SKT0484 / M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
Akreditovaná testovacia miestnosť:SKU0056 – Šrobárova 2, Košice
SKU0153 – Šrobárova 2, Košice (mobilná)

Študuj na UPJŠ