Prejsť na obsah

Kontakt

0minút, 7sekúnd

Kancelária ICDL UPJŠ

Mgr. Eva Ružičková (ecdl @ upjs.sk)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768

Tel. +421 55 234 1267


Študuj na UPJŠ