Prejsť na obsah

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2023)

0minút, 26sekúnd

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2024 i končiacich v riešení v roku 2023, sú povinní najneskôr do 26.01.2024 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2023 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na Útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme.

Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2024-financnych-sprav-za-rok-2023-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2023/


Študuj na UPJŠ