Prejsť na obsah

Ročné správy projektov APVV za rok 2023

1minút, 31sekúnd

Vedúci APVV projektov je na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov povinný v termíne do 31.1.2024 podať  ročnú správu  projektu za rok 2023 elektronicky, prostredníctvom Portálu APVV a zároveň poštou na adresu APVV.

Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie ročnej správy zodpovednej zamestnankyni CCVaPP RNDr. Miroslave Černegovej, PhD. alebo PhDr. Lenke Benkovej kontakt do 24.1.2024 do 14:00 hod..

Podpísanie ročných správ štatutárom UPJŠ (ako funkcionára prosím uvádzajte pána rektora – prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ročné správy budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. rektor) a ich zaslanie na adresu APVV zabezpečí Oddelenie projektov CCVaPP.

Viac informácií:


Študuj na UPJŠ