UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stanovisko APVV k čerpaniu nákladov v spojitosti COVID-19

V nadväznosti na prebiehajúcu situáciu v spojitosti s COVID-19 a otázky riešiteľov v súvislosti s čerpaním prostriedkov APVV vydala 12.03.2020 stanovisko:

  1. OBJEDNÁVKY VYKONANÉ OD 13.03.2020 VRÁTANE DO ODVOLANIA.

Všetky storno poplatky a obdobné náklady súvisiace so zrušením pracovných ciest z dôvodu zabránenia šírenia COVID-19, budú znášať riešiteľské organizácie a nebudú považované za oprávnené z prostriedkov poskytnutých na riešenie projektov. Agentúra akceptuje poistenie storna (napr. letenky) ako oprávnený náklad.

  1. OBJEDNÁVKY VYKONANÉ DO 12.03.2020 VRÁTANE.

Všetky storno poplatky a obdobné náklady súvisiace so zrušením pracovných ciest z dôvodu zabránenia šírenia COVID-19 budú považované za oprávnené, pričom riešiteľské organizácie sú povinné:

  1. nárokovať si vrátenie finančných prostriedkov od organizácie, ktorá pracovnú cestu zrušila,

  2. v prípade ak je to možné, využiť alternatívne spôsoby realizácie pracovnej cesty (napr. vykonať zmenu rezervácie letenky),

  3. použiť všetky dostupné možnosti vrátenia (časti) finančných prostriedkov,

  4. zdokladovať všetky skutočnosti týkajúce sa zrušenej pracovnej cesty v nadväznosti na vyššie uvedené body.

Osobitné prípady budú riešené individuálne s ohľadom na špecifickosť situácie.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/stanovisko-agentury-k-cerpaniu-nakladov-vnbspspojitosti-s-covid-19.html

Posledná aktualizácia: 19.03.2020