Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2018

2minút, 1sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 11. – 13. 9. 2018
Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ

Termín: 11. 9. 2018 (utorok) – 13. 9. 2018 (štvrtok) (8:30 – 14:30)

Miesto: Budova Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 1+2. poschodie

Prihlasovanie sa pre záujemcov: 

Časový rozpis:

  8:30 – 9:15 9:30 – 10:15 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30
11.9.2018
(utorok)
Sociálnoprávna ochrana doktorandov
40/VZ
Doktorand a podnikanie
40/VZ

Etika vedeckej prace a publikovania
40/VZ

Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
20/Z-PF-332

O motivácii študentov k štúdiu
40/VZ

12.9.2018
(streda)
Publikačná a edičná činnosť – výzva pre kvalitné vzdelávanie a výskum
40/R2
Testovanie závislosti kategoriálnych premenných
20/R2
Nauč sa učiť (..alebo praktické tipy a techniky pre zefektívnenie učenia seba a iných)
20/R2
13.9.2018
(štvrtok)
Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
40/R2
Diagnostika vyučovacieho procesu
30/Z-PF-332
Interaktívne metódy vo výučbe na univerzite
20/R2

*Zmena programu vyhradená.

Skratky:

VZ – Veľká zasadačka UPJŠ, Rektorát (Šrobárova 2), 1. poschodie
Z-PF-332 – Zasadačka Prírodovedeckej fakulty, Rektorát (Šrobárova 2), 2. poschodie
R2 – Miestnosť CCVaPP – R2, Rektorát (Šrobárova 2), 2. poschodie

Program:

 • Publikačná a edičná činnosť – výzva pre kvalitné vzdelávanie a výskum 
  PhDr. Zuzana Babicová (Univerzitná knižnica)
 • Etika vedeckej prace a publikovania
  PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Testovanie závislosti kategoriálnych premenných
  RNDr. Martina Hančová, PhD. (Prírodovedecká fakulta)
 • Interaktívne metódy vo výučbe na univerzite
  doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. (Prírodovedecká fakulta)
 • Diagnostika vyučovacieho procesu
  doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (Prírodovedecká fakulta)
 • Nauč sa učiť (..alebo praktické tipy a techniky pre zefektívnenie učenia seba a iných)
  Mgr. Zuzana Kožárová (UNIPOC)
 • Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
  Mgr. Marta Kulanová, PhD. (Filozofická fakulta)
 • O motivácii študentov k štúdiu
  prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. (Lekárska fakulta)
 • Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
  Ing. Eva Matušovičová (Univerzitná knižnica)
 • Doktorand a podnikanie
  JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL (Právnická fakulta)
 • Sociálnoprávna ochrana doktorandov
  JUDr. Monika Seilerová, PhD. (Právnická fakulta)

Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ


Študuj na UPJŠ