Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2019

2minút, 44sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 10. – 12. 9. 2019

Seminár pre doktorandov UPJŠ

Termín: 10. 9. 2019 (utorok) – 12. 9. 2019 (štvrtok) (8:30 – 14:30)

Zameranie: blokový seminár na báze prednášok s ukážkami a cvičení, určený predovšetkým pre doktorandov 1. ročníka na UPJŠ

Miesto: Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Miestnosti: R2/HISTZAS/ZASPF – budova RA (Rektorát UPJŠ), RE0A6 – budova RE (vpravo od Rektorátu UPJŠ) – plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Počet miest: limitovaný veľkosťou miestnosti resp. typom aktivity

Prihlasovanie sa pre záujemcov IBA cez AiS2 konto (od 4.9.2019): 

Kontakt a ďalšie informácie: doktorandi@upjs.sk

Časový rozpis:

  8:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30
10.9.2019
(utorok)

Pedagogika pre vysokoškolských učiteľov
(30 – RE0A6)

Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
(40 – R2)

Jazyková kultúra verejných prejavov
(40 – RE0A6)

Nauč sa učiť (..alebo praktické tipy a techniky pre zefektívnenie učenia seba a iných)
(30 – R2)

Sociálnoprávna ochrana doktorandov
(80 – RE0A6)

11.9.2019
(streda)

Jazyková kultúra verejných prejavov
(40 – RE0A6)

Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
(30 – R2)

Mobilitné programy pre študentov
(80 – RE0A6)

Testovanie závislosti kategoriálnych premenných
(25 – R2)

Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
(20 – HISTZAS)

Administratíva na PF UPJŠ
(40 – ZASPF)

Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
(40 – R2)

12.9.2019
(štvrtok)

Úvod do informačnej bezpečnosti
(40 – R2)

Medzinárodné certifikáty
ECDL a ECo-C

(40 – R2)

Možnosti zapojenia sa do projektov rámcových programov EÚ
(40 – R2)

Zmena programu vyhradená.

Témy seminára:

 • Pedagogika pre vysokoškolských učiteľov
  Mgr. Katarína Petríková, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Nauč sa učiť (..alebo praktické tipy a techniky pre zefektívnenie učenia seba a iných)
  Mgr. Zuzana Kožárová (Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC))
 • Jazyková kultúra verejných prejavov
  PhDr. Iveta Bónová, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
  Mgr. Marta Dobrowolska Kulanová PhD. (Filozofická fakulta)
 • Sociálnoprávna ochrana doktorandov
  JUDr. Monika Seilerová PhD. (Právnická fakulta)
 • Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
  PhDr. Zuzana Babicová, PhDr. Eva Medviďová (Univerzitná knižnica UPJŠ)
 • Testovanie závislosti kategoriálnych premenných
 • RNDr. Martina Hančová, PhD. (Prírodovedecká fakulta)
 • Mobilitné programy pre študentov
  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., Mgr. Mária Vasiľová PhD. (Rektorát UPJŠ)
 • Administratíva na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
  ​Ing. Lenka Labancová
 • Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
  Ing. Eva Matušovičová (Univerzitná knižnica UPJŠ)
 • Úvod do informačnej bezpečnosti
  RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (Prírodovedecká fakulta)
 • Medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C 
  RNDr. Slávka Blichová (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)
 • Možnosti zapojenia sa do projektov rámcových programov EÚ
  Ing. Ivan Pezlar (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)

Plagát Seminár doktorandov 2019


Študuj na UPJŠ