Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2020

2minút, 30sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 14. – 17. 9. 2020

Seminár pre doktorandov UPJŠ

Termín: 14. 9. 2020 (pondelok) – 17. 9. 2020 (štvrtok) (8:30 – 14:30)

Zameranie: blokový seminár na báze prednášok s ukážkami a cvičení, určený predovšetkým pre doktorandov 1. ročníka na UPJŠ

Miesto: Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Miestnosti:
* poslucháreň RE0A6, vchod cez Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
* počítačová učebňa R2, budova Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 2. poschodie

plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Počet miest: limitovaný veľkosťou miestnosti resp. typom aktivity

Prihlasovanie sa pre záujemcov IBA cez AiS2 konto (do 13.9.2020):

Kontakt a ďalšie informácie: doktorandi@upjs.sk

Časový rozpis:

8:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30
14.9.2020
(pondelok)
Sociálnoprávna ochrana doktorandov
(RE0A6)
Úvod do informačnej bezpečnosti
(RE0A6)
Medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C
(RE0A6)
16.9.2020
(streda)
Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
(RE0A6)
Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
(RE0A6)
Možnosti zapojenia sa do projektov rámcových programov EÚ
(RE0A6)
17.9.2020
(štvrtok)
Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
(RE0A6)
Mobilitné programy pre študentov
(RE0A6)
Pravidlá písania a úpravy písomností STN 01 6910
(RE0A6/R2)

Zmena programu vyhradená.

Témy seminára (aktualizujeme):

 • Sociálnoprávna ochrana doktorandov
  JUDr. Monika Minčičová, PhD. (Právnická fakulta)
 • Úvod do informačnej bezpečnosti
  RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (Prírodovedecká fakulta)
 • Medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C
  RNDr. Slávka Blichová (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)
 • Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
  PhDr. Zuzana Babicová, PhDr. Eva Medviďová (Univerzitná knižnica UPJŠ)
 • Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
  PhDr. Anna Janovská, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Možnosti zapojenia sa do projektov rámcových programov EÚ
  Ing. Ivan Pezlar (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)
 • Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
  Ing. Eva Matušovičová (Univerzitná knižnica UPJŠ)
 • Mobilitné programy pre študentov
  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., Mgr. Mária Vasiľová PhD. (Rektorát UPJŠ)
 • Pravidlá písania a úpravy písomností STN 01 6910
  RNDr. Slávka Blichová (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)
 • Nauč sa učiť (… alebo praktické tipy a techniky pre zefektívnenie učenia sa)
  Mgr. Zuzana Kožárová, PhD. (Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC))
 • Elektronická podpora vzdelávania
  Bc. Martin Tomko, RNDr. Radoslav Kalakay (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)

Predchádzajúce ročníky:


Študuj na UPJŠ