Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2021

2minút, 36sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 13. – 16. 9. 2021

Seminár pre doktorandov UPJŠ

Termín: 13. 9. 2021 (pondelok) – 16. 9. 2021 (štvrtok) (8:30 – 14:30)

Zameranie: blokový seminár na báze prednášok s ukážkami a cvičení, určený predovšetkým pre doktorandov 1. ročníka na UPJŠ

Miesto: Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Miestnosti:
* poslucháreň RE0A6, vchod cez Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
* počítačová učebňa R1/R2, budova Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 2. poschodie

plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Počet miest: limitovaný veľkosťou miestnosti resp. typom aktivity

Prihlasovanie sa pre záujemcov IBA cez AiS2 konto (do 12.9.2020 23:59): 

 • https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/seminar-doktorandi
 • Návod ako sa prihlásiť na aktivity (aktualizujeme)
 • V prípade, že sa účastník prihlási pomocou elektronickej prihlášky na konkrétny blok (aktivitu), má garantované miesto a účasť. Prihlasovanie sa na bloky bude spustené po finalizácii programu.

Kontakt a ďalšie informácie: doktorandi@upjs.sk

Časový rozpis vzdelávacích blokov:

  8:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30
13.9.2021
(pondelok)
Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
(RE0A6)
blok z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie zrušený Možnosti zapojenia sa do projektov rámcových programov EÚ
(RE0A6)
14.9.2020
(utorok)
Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
(RE0A6)
Internacionalizácia a mobilitné programy univerzity (HRS4R, EU Univerzity, Erazmus mobility)
(RE0A6)
Medzinárodné certifikáty ECDL + Pravidlá písania a úpravy písomností STN 01 6910
(RE0A6)
16.9.2020
(štvrtok)
Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
(RE0A6)
Sociálnoprávna ochrana doktorandov
(RE0A6)
MS Teams – ako používať triedu a hlasovanie v rôznych platformách
(RE0A6)

Zmena programu vyhradená.

Témy seminára (aktualizujeme):

 • Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca – PhDr. Zuzana Babicová, PhDr. Eva Medviďová (Univerzitná knižnica UPJŠ)
 • Možnosti zapojenia sa do projektov rámcových programov EÚ – Ing. Ivan Pezlar (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)
 • Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete – Mgr. Andrea Moravčíková (Univerzitná knižnica UPJŠ/Lekárska fakulta)
 • Internacionalizácia a mobilitné programy univerzity (HRS4R, Európske univerzity, Erasmus mobility a iné aktivity univerzity) – doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., Mgr. Mária Vasiľová PhD. (Rektorát UPJŠ)
 • Medzinárodné certifikáty ECDL + Pravidlá písania a úpravy písomností STN 01 6910 – RNDr. Slávka Blichová (Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov)
 • Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov – PhDr. Anna Janovská, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Sociálnoprávna ochrana doktorandov – JUDr. Monika Minčičová, PhD. (Právnická fakulta)
 • MS Teams – ako používať triedu a hlasovanie v rôznych platformách – RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD. (Prírodovedecká fakulta)

Predchádzajúce ročníky:


Študuj na UPJŠ