Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2022

2minút, 33sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 12. – 14. 9. 2022

Seminár pre doktorandov UPJŠ

Termín: 12. 9. 2022 (pondelok) – 14. 9. 2022 (streda) (8:30 – 14:30)

Zameranie: blokový seminár na báze prednášok s ukážkami a cvičení, určený predovšetkým pre doktorandov 1. ročníka na UPJŠ a začínajúcich učiteľov na UPJŠ

Miesto: Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Miestnosti:
* poslucháreň RE0A6, vchod cez Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
* počítačová učebňa R1/R2, budova Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 2. poschodie

plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Počet miest: limitovaný veľkosťou miestnosti resp. typom aktivity

Prihlasovanie sa pre záujemcov IBA cez AiS2 konto (do 11.9.2020 20:00):

 • https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/seminar-doktorandi
 • Návod ako sa prihlásiť na aktivity (aktualizujeme)
 • V prípade, že sa účastník prihlási pomocou elektronickej prihlášky na konkrétny blok (aktivitu), má garantované miesto a účasť. Prihlasovanie sa na bloky bude spustené po finalizácii programu.

Kontakt a ďalšie informácie: doktorandi@upjs.sk

Časový rozpis vzdelávacích blokov:

8:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30
12.9.2022
(pondelok)
Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
(RE0A6)
Pedagogika pre vysokoškolských učiteľov
(RE0A6)
Internacionalizácia a mobilitné programy univerzity
(RE0A6)
13.9.2022
(utorok)
Odborné elektronické informačné zdroje a citačné manažéry
(RE0A6)
Zásadné kritériá v koučovacom prístupe
(RE0A6)

Osobnostný rozvoj na univerzite
(RA2C02)

Vedecká integrita, etika vedeckej práce a posudzovanie plagiátorstva
(RE0A6)
14.9.2022
(streda)
Sociálnoprávna ochrana doktorandov
(RE0A6)

Vnútorný systém kvality a informačné zdroje na UPJŠ
(RE0A6)

Úvod do  psychológie pre vysokoškolských učiteľov
(RE0A6)

Zmena programu vyhradená.

Témy seminára:

 • Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
  PhDr. Zuzana Babicová, PhDr. Eva Medviďová (Univerzitná knižnica UPJŠ)
 • Pedagogika pre vysokoškolských učiteľov
  Mgr. Katarína Petríková, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Internacionalizácia a mobilitné programy univerzity (HRS4R, Európske univerzity, Erasmus mobility a iné aktivity univerzity)
  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., Mgr. Mária Vasiľová PhD. (Rektorát UPJŠ)
 • Odborné elektronické informačné zdroje a citačné manažéry
  Mgr. Andrea Moravčíková (Univerzitná knižnica UPJŠ/Lekárska fakulta)
 • Osobnostný rozvoj na univerzite
  Mgr. Zuzana Kožárová, PhD. (Univerzitné poradenské centrum)
 • Zásadné kritériá v koučovacom prístupe
  Ing. Eva Timková, PCC
 • Vedecká integrita, etika vedeckej práce a posudzovanie plagiátorstva
  prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. (Prírodovedecká fakulta)
 • Sociálnoprávna ochrana doktorandov
  JUDr. Monika Minčičová, PhD. (Právnická fakulta)
 • Vnútorný systém kvality a informačné zdroje na UPJŠ
  prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Prírodovedecká fakulta)
 • Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
  PhDr. Anna Janovská, PhD. (Filozofická fakulta)

Predchádzajúce ročníky:


Študuj na UPJŠ