Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2023

2minút, 12sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 12. – 14. 9. 2023

Seminár pre doktorandov UPJŠ

Termín: 12. 9. 2023 (utorok) – 14. 9. 2023 (štvrtok) (8:30 – 14:30)

Zameranie: blokový seminár na báze prednášok s ukážkami a cvičení, určený predovšetkým pre doktorandov 1. ročníka na UPJŠ a začínajúcich učiteľov na UPJŠ

Miesto: Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Miestnosti:
* poslucháreň RE0A6, vchod cez Areál Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
* plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Počet miest: limitovaný veľkosťou miestnosti resp. typom aktivity

Prihlasovanie sa pre záujemcov IBA cez AiS2 konto (do 11.9.2023 12:00):

Kontakt a ďalšie informácie: Mgr. Beáta Fecková – beata.feckova@upjs.sk

Časový rozpis vzdelávacích blokov:

8:30 – 10:00 10:30 – 12:00 13:00 – 14:30
12.9.2023
(utorok)
Publikačná a edičná činnosť – vizitka úspešného pedagóga i vedca
(RE0A6)
Digitálne technológie vo vzdelávaní
(RE0A6)
LinkedIn sociálna sieť pre profesionálov
(RE0A6)
13.9.2023
(streda)
Odborné elektronické informačné zdroje a citačné manažéry
(RE0A6)
Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
(RA2C02)
Sociálnoprávna ochrana doktorandov
(RE0A6)
14.9.2023
(štvrtok)
Internacionalizácia a mobilitné programy univerzity
(RE0A6)

Mindfulness pre učiteľov
(RE0A6)

Rodová rovnosť, veda a univerzita
(RE0A6)

Zmena programu vyhradená.

Témy seminára:

 • Publikačná a edičná činnosť vizitka úspešného pedagóga i vedca PhDr. Zuzana Babicová, PhDr. Eva Medviďová (Univerzitná
  knižnica UPJŠ
 • Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov PhDr. Anna Janovská, PhD. (Filozofická fakulta)
 • LinkedIn sociálna sieť pre profesionálov PROMISEO
 • Odborné elektronické informačné zdroje a citačné manažéry Mgr. Andrea Moravčíková (Univerzitná knižnica UPJŠ/Lekárska
  fakulta)
 • Rodová rovnosť, veda a univerzita doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Sociálnoprávna ochrana doktorandov Mgr. Katarína Skolodová, PhD. (Právnická fakulta)
 • Internacionalizácia a mobilitné programy univerzity (HRS4R, Európske univerzity, Erasmus mobility a iné aktivity univerzity)
  Mgr. Mária Vasiľová PhD. (Rektorát UPJŠ)
 • Mindfulness pre učiteľov Mgr. Viktória Hičárová, PhD. (Filozofická fakulta)
 • Digitálne technológie vo vzdelávaní doc. RNDr. Jozef Hanč PhD. (Prírodovedecká fakulta)

Predchádzajúce ročníky:


Študuj na UPJŠ