Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2016

0minút, 41sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 26. – 27. 9. 2016
Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ

Program:

 • Psychológia pre vysokoškolských učiteľov – doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.
 • Úvod do vysokoškolskej pedagogiky – PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
 • Didaktické východiská pre aktívne formy učenia na VŠ – doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
 • Elektronická podpora štúdia – RNDr. Radoslav Kalakay
 • Didaktická technika v práci učiteľa VŠ – RNDr. Jozef Sekerák, PhD. – Mgr. Lenka Derjaninová
 • Workshopy pre záujemcov:
  • Tvorba elektronického kurzu
  • Interaktívna tabuľa
  • Hlasovacie zariadenia

Termín: 26. 9. 2016 – 27. 9. 2016 (8:30 – 15:00)

Miesto: Budova Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 2. poschodie

Prihlasovanie sa pre záujemcov: http://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/seminar-doktorandi

Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ


Študuj na UPJŠ