Prejsť na obsah

Seminár pre doktorandov 2017

1minút, 54sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 12. – 14. 9. 2017
Seminár pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ

Predbežný program:

  • Plánovacia činnosť vysokoškolského učiteľa
  • Verbálna a neverbálna komunikácia
  • Didaktická technika v praxi učiteľa
  • Interaktívne metódy vo výučbe na Univerzite
  • Ako učiť na teoretických alebo laboratórnych cvičeniach
  • Elektronická podpora štúdia
  • Efektívne vyhodnotenie výsledkov výučby pomocou interaktívnych nástrojov
  • Diagnostika vyučovacieho procesu (aby sme naozaj hodnotili to, čo sme hodnotiť chceli)
  • Ochrana osobných údajov a úvod do informačnej bezpečnosti

Termín: 12. 9. 2017 – 14. 9. 2017 (8:30 – 12:00)

Miesto: Budova Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 1+2. poschodie

Prihlasovanie sa pre záujemcov: 

  12.9.2017 Počet Miestnosť
  08:30 – 10:00    
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. Verbálna a neverbálna komunikácia 20 RA/VZ, 1. poschodie
PaedDr. Ján Guniš, PhD. Elektronická podpora štúdia 20 RA/R2, 2. poschodie
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. Ochrana osobných údajov a úvod do informačnej bezpečnosti 15 RA/332, 2. poschodie
  10:30 – 12:00    
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. Verbálna a neverbálna komunikácia 20 RA/VZ, 1. poschodie
PaedDr. Ján Guniš, PhD. Elektronická podpora štúdia 20 RA/R2, 2. poschodie
  13.9.2017 Počet Miestnosť
  08:30 – 10:00    
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. Interaktívne metódy vo výučbe na Univerzite 30 RA/R2, 2. poschodie
PaedDr. Renáta Orosová, PhD. Plánovacia činnosť vysokoškolského učiteľa  20 RA/MZ, 2. poschodie
  10:30 – 12:00    
RNDr. Radoslav Kalakay Didaktická technika v praxi učiteľa 30 RA/R2, 2. poschodie
doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. Ako učiť na teoretických alebo laboratórnych cvičeniach 20 RA/MZ, 2. poschodie
  14.9.2017 Počet Miestnosť
  08:30 – 10:00    
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Diagnostika vyučovacieho procesu (aby sme naozaj hodnotili to, čo sme hodnotiť chceli) 20 RA/332, 2. poschodie
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. Ochrana osobných údajov a úvod do informačnej bezpečnosti 20 RA/R2, 2. poschodie
  10:30 – 12:00    
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. Diagnostika vyučovacieho procesu (aby sme naozaj hodnotili to, čo sme hodnotiť chceli) 20 RA/332, 2. poschodie
RNDr. Peter Štrauch Efektívne vyhodnotenie výsledkov výučby pomocou interaktívnych nástrojov 30 RA/R2, 2. poschodie

Zmena programu vyhradená.

Prílohy

File Popis File size
pdf ako_sa_prihlasit_na_aktivitu 519 KB

Študuj na UPJŠ