UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zverejnenie tém na práce ŠVOČ

Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú záujem zapojiť sa do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v akademickom roku 2021/2022, že témy za jednotlivé katedry resp. ústavy sú zverejnené TU.

Súťažiaci si vyberá zo zoznamu zverejnených tém resp. si môže zvoliť individuálnu tému práce.

V obidvoch prípadoch oznámi danú skutočnosť koordinátorke ŠVOČ Ing. Sedlákovej Slavke, PhD.

Termín na prihlasovanie: do 31.januára 2022.

Posledná aktualizácia: 30.11.2021