UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje rektorské voľno študentom a zamestnancom UPJŠ dňa 18. 9. 2019 za účelom ich účasti na slávnostnom podujatí našej alma mater v Dome umenia...

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

Pokyn dekana č. 3/2019

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2019/2020.

WORKSHOP

Úloha mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy, 19.09.2019 ...