Prejsť na obsah

Aktuality

Motivačné štipendium

V súlade s ust. § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 4 ods. 6 písm. b) Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach, môže byť priznané motivačné štipendium za reprezentáciu UPJŠ, spravidla ku koncu letného semestra … Čítať ďalej
25. mája 2023

Zmluva o spolupráci

V pondelok 22. mája 2023 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi UPJŠ V Košiciach, Právnickou fakultou, zastúpenou dekanom doc. JUDr. Miroslavom Štrkolcom, PhD., a Združením Stredoeurópskych služieb pre cezhraničné iniciatívy – Karpatia, zastúpeným RNDr. Rudolfom Bauerom, PhD.   Predmetom zmluvy je spolupráca  v rámci implementácie strategického projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak -Hungarian border„. Projekt, … Čítať ďalej
24. mája 2023

Zvierací ombudsman spolupracuje s UPJŠ

Zvierací ombudsman je organizácia, ktorá vznikla v roku 2013 a patrí pod Alianciu združení na ochranu zvierat. Táto organizácia zjednocuje útulky pre týrané a opustené zvieratá a ochranárske združenia na Slovensku a pomáha im s riešením mnohých problémov súvisiacich so záchranou zvierat. Organizácia poskytuje trvalú, systémovú a adresnú podporu útulkom, najmä však bezplatnú právnu pomoc … Čítať ďalej
5. mája 2023

Doplňujúci výber

pre študentov na obe typy mobilít v budúcom AR 2023/2024 … 1/ „Výzva na podávanie prihlášok na mobility študentov – štúdium letný semester AR 2023/2024 (doplňujúci výber)“+ prihláška Erasmus+ – štúdium (formulár) 2/ „Výzva na podávanie prihlášok na mobility študentov – stáž AR 2023/2024“ + absolventská stáž (doplňujúci výber)+ prihláška Erasmus+ – stáž (formulár)
2. mája 2023

Oznam o prerušení výučby

Dňa 20. apríla 2023 od 12.30 hod. do 15.00 hod. za účelom umožnenia účasti študentov a zamestnancov UPJŠ v Košiciach na verejnom vypočutí kandidátov na rektora UPJŠ
18. apríla 2023

Študuj na UPJŠ