UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 2.11.2021 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

CENA ERNESTA VALKA

CENA ERNESTA VALKA na tému: Priama vs zastupiteľská demokracia a limity referenda

Usmernenie dekana č. 6/2021

k realizácii Príkazu rektora č. 9/2021, v súvislosti so zmenou farby okresu Košice I-IV od 4.10.2021 a jeho zaradením do 2. stupňa ohrozenia (bordová farba) ...  ... účinné od 04.10.2021