UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Napíš to správne

Získaj cenné rady priamo od našich vyučujúcich a napíš svoju zatiaľ najlepšiu prácu!
Začíname už 20.02.2018 ...

Pokyn dekanky č. 8/2017

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 ...