UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

O Z N A M

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom magisterského študijného programu v akademickom roku 2017/2018 ...

O Z N A M

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho študijného programu v akademickom roku 2017/2018 ...