Prejsť na obsah

Aktuality

Právnická fakulta uzatvorila spoluprácu s Centrom právnej pomoci

Dňa 16. mája 2024 bola uzatvorená Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a Centrom právnej pomoci, Bratislava. Memorandum o základných cieľoch vzájomnej spolupráce podpísali na pôde fakulty prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., dekan Právnickej fakulty a JUDr. Anna Peťovská, PhD., riaditeľka Centra právnej pomoci. Predmetom dohody je vzájomná spolupráca v oblasti … Čítať ďalej
17. mája 2024

Literárna súťaž pre študentov

Aj tento rok máte šancu zapojiť sa do literárnej súťaže, ktorú vyhlasuje Kancelária ústavného súdu v rámci Dňa otvorených dverí. Téma: „Princíp prednosti práva Európskej únie – výhody a nevýhody“.
29. apríla 2024

Košický samosprávny kraj udelil najvyššie verejné ocenenia

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja udelilo Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2023 kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri príležitosti 50. výročia založenia právnickej fakulty, za významný dlhoročný prínos v oblasti právneho vzdelávania a vedeckého výskumu na území Košického samosprávneho kraja. Ocenenie prevzal od predsedu Ing. Rastislava Trnku v mene celého kolektívu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach … Čítať ďalej
25. apríla 2024

Študuj na UPJŠ