UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Obmedzenie služieb Právnickej knižnice

Študovňa Právnickej knižnice od 16.5.2022 zatvorená a obmedzené poskytovanie služieb
z dôvodu rekonštrukcie Právnickej Knižnice ( tri mesiace).
Používatelia budú mať k dispozícii iba výpožičku v suteréne PrávK (do 8.7.2022).
Ďakujeme za porozumenie.

Pokyn dekana č. 3/2022

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v letnom semestri akademického roku 2021/2022 ...

Aktuálne opatrenia pre letný semester ak. roka 2021/2022

Príkaz rektora č.2/2022 k aktualizácii PR č.1/2022 a podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri (ďalej len „LS“) akademického roka 2021/2022.

Usmernenie č. 1/2022 dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii Príkazu rektora č. 1/2022.

Usmernenie č. 2/2022 dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii Príkazu rektora č. 2/2022 k aktualizácií PR č. 1/2022.