UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

  • Príkaz rektora č. 6/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22.03.2021
  • Príkaz rektora č. 5/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22.02.2021
  • Príkaz rektora č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 08.02.2021
  • Príkaz rektora č. 2/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 20.01.2021
  • Príkaz rektora č. 1/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 04.01.2021

Pokyn dekana č. 1/2021

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v letnom semestri akademického roku 2020/2021