UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Vyhlásenie vedenia UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty, k súčasnej situácii na Ukrajine

UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta,
vyjadruje vážne znepokojenie a odsudzuje násilné narušenie územnej celistvosti a politickej nezávislosti Ukrajiny zo strany Ruskej federácie.

V plnom rozsahu sa pripájame k výzve UPJŠ v Košiciach: Zastavte vojenskú agresiu na Ukrajine, podporujeme slobodnú a nezávislú Ukrajinu!

Podporujeme Ukrajinu v obrane proti vojenskej agresii Ruskej federácie a vyzývame našich zamestnancov, študentov a externých partnerov k pomoci podľa vlastného uváženia, napr. podporou materiálnej či potravinovej pomoci poskytovanej neziskovými organizáciami.

Pre našich študentov z Ukrajiny vytvoríme podmienky, aby mohli úspešne ukončiť svoje štúdium na našej fakulte aj napriek tejto bezprecedentnej situácii, ktorá im v súčasnosti znemožňuje riadnu účasť na výučbe.

UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 

Posledná aktualizácia: 25.02.2022