UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Výučba v externom štúdiu

1.ročník Bc. stupeň EŠ - kombinovane:

zvyšné ročníky Bc. stupňa EŠ a Mgr. stupňa EŠ - všetky konzultácie online cez MS Teams 

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie 

 

Posledná aktualizácia: 16.09.2022