UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Presun výučby

V súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami v budove Kováčska 30 dochádza k presunu výučby z miestnosti LB2P08 (Kováčska 30)do miestnosti LA1P02 (Kováčska 26)a z miestnosti LB2P09 (Kováčska 30)do zasadacej miestnosti LA1Z01 (Kováčska 26) do odvolania.  

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie 
 

Posledná aktualizácia: 16.09.2022