Prejsť na obsah

Simulovaný súdny spor

0minút, 36sekúnd

KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA a ÚSTAV TEÓRIE PRÁVA GUSTAVA RADBRUCHA

oznamujú

že dňa 18. apríla 2024 o 13.30 hod.

sa v Prednáškovej miestnosti Právnickej fakulty UPJŠ /LA0P01/

bude konať XII. ročník

SIMULOVANÉHO SÚDNEHO SPORU PODĽA UHORSKÉHO FEUDÁLNEHO PRÁVA A TRIPARTITA

Spor je určený prioritne (ale nie výlučne) pre študentov 1. ročníka DŠ.
Dátum podávania prihlášok a vyplnených úlohv predkole do 28. marca 2024.
Organizátori oznámia zúčastneným družstvám výsledky predkola najneskôr do 11. apríla 2024.

Prihlášky a vypracované zadania posielať na erik.stenpien@upjs.sk.

PRÍLOHY:
1. Kauza
2. Pravidlá súťaže


Študuj na UPJŠ