Prejsť na obsah

O debate

1minút, 13sekúnd

Čo je to debata?

Debata je organizovaná diskusia s jasne určenými pravidlami. Každá debata má jednu vopred určenú tému, ku ktorej debatérky a debatéri prezentujú svoje argumenty, ktoré predtým vymysleli v tímoch počas krátkeho prípravného času, tak aby nimi presvedčili rozhodcov a rozhodkyne.

Čo prináša debata?

Tréning rečníckeho prejavu

Tréma, strach z publika, neistota, slovné barličky, skákanie z jednej myšlienky na druhú – všetci máme svoje nedostatky pri slovnom prejave. Prekonať strach a odstrániť nedokonalosti sa dá jedine cvičením.

Zlepšovanie argumentácie

Mať názor nestačí!  V debate je potrebné všetky tvrdenia odôvodniť, vysvetliť a vyhýbať sa logickým chybám. 

Rozvoj kritického myslenia

V debate si tímy nemôžu vybrať stranu, ktorá im sedí viac, pretože je určená náhodne. Takto sú nutení pozerať sa na problém aj z inej strany.

Posilnenie tímovej práce

Pre úspech v debate je nutné, aby sa debatéri a debatérky naučili spolupracovať v tíme. Počas krátkeho času na prípravu sa tímy musia dohodnúť na spoločnej stratégii a argumentoch.

Pohotové uvažovanie

Keďže príprava na debatu trvá iba 15 minút, čas je potrebné využiť čo najefektívnejšie na brainstorming a analýzu.

Priestor pre nové priateľstvá


Študuj na UPJŠ