Prejsť na obsah

Informácie a kontakt

1minút, 12sekúnd

Kto sme?

ELSA Košice je jednou z piatich lokálnych skupín pôsobiacich v rámci ELSA Slovensko na jednotlivých právnických fakultách. Sídlo ELSA Košice sa nachádza v priestoroch právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Cieľom ELSA Košice je prispieť k vzdelávaniu študentov, prepojiť teóriu s praxou, sprostredkovať študentom informácie nad rámec študijného plánu a v nemalej miere spestrovať aj ich spoločenský život .

 

Štruktúra ELSA Košice

ELSA Košice vykonáva svoju činnosť prostredníctvom štyroch sekcií, v rámci ktorých organizuje rôzne projekty  na pôde fakulty aj mimo nej.

• Sekcia „Akademické aktivity“ má na starosti simulované súdne spory, simulované rozhodcovské konania, imatrikulačný ples a iné.

• Úlohou sekcie „Semináre a konferencie“ je predovšetkým organizovanie odborných prednášok, diskusií, konferencií, a v neposlednom rade tzv. study visit v spolupráci so zahraničnými lokálnymi skupinami ELSA

 Sekcia „Zahraničné študentské stáže STEP (Student Trainee Exchange Programme)“ sa zaoberá pracovnými stážami študentov po celej Európe.

 Sekcia „Marketing“  je podpornou pre ostatné sekcie, obstaráva najmä spoluprácu s partnermi ELSA Košice a propagáciu.

 

KONTAKT:

Adresa: ELSA Košice, Kováčska 30, 040 75, Košice

E-mail: board.kosice@sk.elsa.org

tel. č.: + 421 917 377 178

Pre všetky aktuálne informácie sleduj našu Facebookovú stránku.


Študuj na UPJŠ