UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Výkonná rada

V akademickom roku 2020/2021 sú členmi Výkonnej rady ELSA Košice :

Prezident: Bc. Ján Pollák (president.kosice@sk.elsa.org)

Tajomník: Júlia Hoffmanová (secgen.kosice@sk.elsa.org)

Viceprezident pre Akademické aktivity (AA): Bc. Dominika Blašková (academicactivities.kosice@sk.elsa.org)

Viceprezident pre Marketing: Tomáš Šefčík (marketing.kosice@sk.elsa.org)

Viceprezident pre Semináre a konferencie (S&C): Bc. Ľuboš Tresa (seminarsconferences.kosice@sk.elsa.org)

Viceprezident pre STEP: Laura Gazdagová (step.kosice@sk.elsa.org)

Posledná aktualizácia: 28.03.2021