UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Disciplinárna komisia fakulty

Zoznam členov Disciplinárnej komisie fakulty 

Predseda disciplinárnej komisie: prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
   
Zamestnanecká časť: doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
Študentská časť: JUDr. Katarína Petrášová
  Mgr. Matúš Ridzoň

Disciplinárny poriadok

Rokovací poriadok

 

Posledná aktualizácia: 17.10.2022