UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Disciplinárna komisia fakulty

Zoznam členov Disciplinárnej komisie fakulty 
 
Predseda disciplinárnej komisie:    prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Zamestnanecká časť:                     doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
                                   
Študentská časť:                             Bc. Matúš Ridzoň
                                                           

Disciplinárny poriadok

Rokovací poriadok

 

Posledná aktualizácia: 03.09.2020