Prejsť na obsah

Komisie

0minút, 54sekúnd

Stále Komisie Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty

Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty zvolil na svom zasadnutí konanom dňa 19. novembra 2018 v súlade s čl. 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach týchto členov stálych komisií:

Volebná a mandátová komisia:
– JUDr. Martin Štrkolec, PhD.(predseda)
– doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.
– Bc. Tomáš Šefčík

Komisia pre vzdelávaciu činnosť:
–  (predsedníčka)
– prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
– doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.
– JUDr. Daniela Lamačková, PhD.
– JUDr. Dominik Šoltys, PhD.
– Mgr. Marko Mašan
– Bc. Júlia Hoffmanová
– Bc. Barbora Dulinová
– Bc. Tomáš Šefčík

Právna komisia:
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. (predseda)
– doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD.
– JUDr. Žofia Mrázová, PhD.
– JUDr. Lukáš Tomaš
– Bc. Barbora Dulinová

Ekonomická komisia:
– Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka)
– JUDr. Anna Vartašová, PhD.
– Marko Rešovský
– Róbert Helcmanovský


Študuj na UPJŠ