UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zasadnutia AS

Plán riadnych zasadnutí Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, na svojom zasadnutí dňa 03. júla 2020 uznesením č. 41/2020 schválil plán riadnych zasadnutí Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty na akademický rok 2020/2021. 

Zasadnutia Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, sa v akademickom roku 2020/2021 uskutočnia v dňoch:

- 22.09.2020 o 13:00

- 07.12.2020 o 13:00 

- 15.02.2021 o 13:00 

- 22.03.2021 o 13:00 

- 17.05.2021 o 13.00
Posledná aktualizácia: 09.02.2021