Prejsť na obsah

Zasadnutia

0minút, 14sekúnd

Plán riadnych zasadnutí Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty

Zasadnutia Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, sa v roku 2023 uskutočnia v dňoch:

– 20.02.2023
– 03.04.2023
– 15.05.2023
– 25.09.2023
– 06.11.2023
– 18.12.2023


Študuj na UPJŠ