Prejsť na obsah

Zoznam členov

0minút, 34sekúnd

Akademický senát Právnickej fakulty

Predseda akademického senátu: doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Podpredseda akademického senátu: Bc. Barbora Dulinová

Tajomník akademického senátu: Bc. Damián Pružinský

Zamestnanecka časť:
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.
doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.
JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD.
JUDr. Monika Minčičová, PhD.
JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL.
Ing. Karolína Červená, PhD.
Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.

Študentská časť:
Bc. Barbora Dulinová
Bc. Damián Pružinský
Bc. Tomáš Šefčík
Jaroslav Melega
Tomáš Obšitoš


Študuj na UPJŠ