UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zoznam členov

Akademický senát Právnickej fakulty

Predseda akademického senátu: JUDr. Jozef Sábo, PhD.

Podpredseda akademického senátu: Mgr. Adrián Lukáčik

Tajomník akademického senátu: JUDr. Lukáš Tomaš

Zamestnanecka časť:
doc. JUDr. Renára Bačárová, PhD. LL.M.
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Miroslav Fico, PhD.
JCLic. JUDr. Tomáš Majerčák, PhD.
JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL.
JUDr. Monika Seilerová, PhD.

Študentská časť:
Júlia Hoffmanová
Mgr. Adam Ševčovič

Posledná aktualizácia: 28.01.2021