Prejsť na obsah

Aktivity a médiá

3minút, 14sekúnd

28.07.2016
Korzár – Právnická fakulta chce priblížiť vplyv členstva v Európskej únii na verejnú správu
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8212089/pravnicka-fakulta-chce-priblizit-vplyv-clenstva-v-europskej-unii-na-verejnu-spravu.html

cassovia.sk – Právnická fakulta v Košiciach priblíži predsedníctvo v Rade EÚ
http://www.cassovia.sk/news/20100

Učiteľké noviny – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach priblíži predsedníctvo v Rade EÚ
http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/pravnicka-fakulta-upjs-v-kosiciach-priblizi-predsednictvo-v-rade-eu

Školský servis TASR – Právnická fakulta UPJŠ priblíži vplyv členstva v EÚ na verejnú správu
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pravnicka-fakulta-upjs-chce-pribliz/28188-clanok.html

Košické správy – Právnická fakulta vysvetľuje
http://www.kosickespravy.sk/pravnicka-fakulta-vysvetluje

vedecký kaleidoskop CVTI – Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy
http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/aktuality/europska-unia-a-jej-vplyv-na-organizaciu-a-fungovanie-verejnej-spravy-slovenskej-republike-doterajsi-vyvoj-a-aktualny-stav-perspektivy.html?page_id=6573

itsp.sk – Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika chce priblížiť vplyv členstva v Európskej Únii na verejnú správu
https://www.istp.sk/clanok/10949/Pravnicka-fakulta-Univerzity-Pavla-Jozefa-Safarika-chce-priblizit-vplyv-clenstva-v-Europskej-Unii-na-verejnu-spravu

11.05.2016
Na simulovaný súdny proces pripravovali stredoškolákov študenti práva
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/simulovany-sudny-proces-upjs-kosice/27161-clanok.html

03.05.2016
IX. Sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva 2016 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ

19. apríla 2016
Mediálny výstup o právnych klinikách a Street Law klinike z vysielania Rádia Regina.
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/426988

13. apríla 2016
Učiteľské noviny – Simulovaný súdny proces podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita                http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/simulovany-sudny-proces-podla-uhorskeho-feudalneho-prava-a-tripartita

12. apríla 2016
Teraz – Študenti práva UPJŠ si vyskúšajú simulovaný súdny proces
http://www.teraz.sk/slovensko/studenti-prava-upjs-si-vyskusaju-s/191427-clanok.html

Korzár – Študenti práva si vyskúšajú simulovaný súdny proces
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8169929/studenti-prava-si-vyskusaju-simulovany-sudny-proces.html

Dobré noviny – Študenti práva UPJŠ si vyskúšajú simulovaný súdny proces
http://www.dobrenoviny.sk/c/68546/studenti-prava-upjs-si-vyskusaju-simulovany-sudny-proces

Správy.pozri.sk – Študenti práva UPJŠ si vyskúšajú simulovaný súdny proces
http://spravy.pozri.sk/clanok/Studenti-prava-UPJS-si-vyskusaju-simulovany-sudny-proces/406147

news.sk – Študenti práva UPJŠ si vyskúšajú simulovaný súdny proces
http://www.news.sk/rss/link/2016/04/856887/studenti-prava-upjs-si-vyskusaju-simulovany-sudny-proces/

24hod.sk – Študenti práva UPJŠ si vyskúšajú simulovaný súdny proces
http://www.24hod.sk/studenti-prava-upjs-si-vyskusaju-simulovany-sudny-proces-cl430364.html

Aktuality.ikosice.sk – Študenti práva si vyskúšajú simulovaný súdny proces
http://aktuality.ikosice.sk/studenti-prava-si-vyskusaju-simulovany-sudny-proces/

Webnovinky.sk  – Študenti práva UPJŠ si vyskúšajú simulovaný súdny proces
https://www.webnovinky.sk/studenti-prava-upjs-si-vyskusaju-simulovany-sudny-proces/

9. marca 2016
netky.sk – Budúci právnici z košickej fakulty vzdelávajú odsúdených väzňov o práve
http://www.netky.sk/clanok/buduci-pravnici-z-kosickej-fakulty-vzdelavaju-odsudenych-vaznov-o-prave

Školský servis – Budúci právnici z košickej fakulty vzdelávajú odsúdených väzňov o práve
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pravnici-vzdelavaju-odsudenych/25772-clanok.html

Teraz. Sk – Budúci právnici z košickej fakulty vzdelávajú odsúdených väzňov o práve
http://www.teraz.sk/regiony/buduci-pravnici-vzdelavaju-odsuden/185948-clanok.html

Zajtrajšie noviny – Budúci právnici z košickej fakulty vzdelávajú odsúdených väzňov o práve
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/03/studenti-pravnickej-fakulty-upjs-v-kosiciach-vzdelavaju-odsudenych-o-prave/

Učiteľské noviny – Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vzdelávajú odsúdených o práve
http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/studenti-pravnickej-fakulty-upjs-v-kosiciach-vzdelavaju-odsudenych-o-prave

Dobré noviny –  Budúci právnici vzdelávajú odsúdených o práve
http://www.dobrenoviny.sk/c/66178/buduci-pravnici-vzdelavaju-odsudenych-o-prave

spravy.pozri.sk –  Budúci právnici vzdelávajú odsúdených o práve
http://spravy.pozri.sk/clanok/Buduci-pravnici-vzdelavaju-odsudenych-o-prave/399888

Košice:dnes – Budúci právnici pôjdu za mreže
http://www.kosicednes.sk/buduci-pravnici-pojdu-za-mreze/


Študuj na UPJŠ