Prejsť na obsah

Výsledky výberových konaní

2minút, 57sekúnd

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesora pre trestné právo na Katedre trestného práva
1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre pracovné právo na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesora pre občianske právo na Katedre občianskeho práva
2 pracovné miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre občianske právo na Katedre občianskeho práva

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta pre teóriu a dejiny štátu a práva na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta pre občianske právo na Katedre občianskeho práva
1 pracovné miesto výskumného pracovníka pre obsadenie funkčného miesta samostatný vedecký pracovník na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta pre medzinárodné právo na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre medzinárodné právo na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva

2 pracovné miesta vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcie odborného asistenta pre trestné právo na Katedre trestného práva
1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta pre obchodné právo na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta pre trestné právo na Katedre trestného práva
1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta pre teóriu a dejiny štátu a práva na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesora pre obchodné právo na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva
1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesora pre finančné a daňové právo na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre správne právo na Katedre ústavného práva a správneho práva
1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre ústavné právo na Katedre ústavného práva a správneho práva

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre občianske právo na Katedre občianskeho práva
1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre trestné právo na Katedre trestného práva

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta pre obchodné právo na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva


Študuj na UPJŠ