UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

KOP oznamuje študentom, že prednášky z predmetu OPH I, budú uložené v konverzácii MS Teams k danej udalosti.

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 21.09.2020