Prejsť na obsah

Dôležité linky

1minút, 27sekúnd

 

Svetové linky 
    – http://www.braintrack.com – (vyše 5 500 odkazov na vysokoškolské inštitúcie v 161 krajinách sveta
    – http://www.oecd.org – Organisation for Economic Co-operation and Development

Európske linky
    –
http://www.europa.eu.int – The European Union on-line
    – http://www.eurydice.org – The Information Network on Education in Europe
    – http://www.cordis.lu – Community Research & Development Information Service
    – http://www.nsf.gov – The National Science Foundation
    – http://www.europa.sk – Delegácia Európskej Komisie v SR
    – http://www.radaeuropy.sk – Rada Európy
    – http://www.osce.org – Organisation for Security and Co-operation in Europe
    – http://www.sarc.sk – Centrum pre rozvoj, vedu a technológie
    – http://www.siu.no/iris – Integrated Reporting for International Students

Slovenské linky
    
Nadácie a agentúry
    –
http://www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
    – http://www.osf.sk – Nadáci a otvorenej spoločnosti
    – http://www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra – servisné centrum pre tretí sektor
    – http://www.britishcouncil.org – Britská rada
    – http://www.fulbright.co.uk – Fulbrightova komisia

    Ostatné
    –
http://www.foreign.gov.sk – Ministerstvo zahraničných vecí SR
    – http://szm.sk/insamb – zahraničné ambasády, konzuláty a inštitúty
    – http://www.superstudy.com – English courses – London – UK
    – http://www.career.edu – Kariera
    – http://www.mladiinfo.com – informačný portál o štipendiách (BA, MA, PhD.), konferenciách, grantoch a súťažiach pre študentov a mladých z európskych krajín

 

 


Študuj na UPJŠ