UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Dôležité linky

 

Svetové linky 
    - http://www.braintrack.com - (vyše 5 500 odkazov na vysokoškolské inštitúcie v 161 krajinách sveta
    - http://www.oecd.org - Organisation for Economic Co-operation and Development

Európske linky
    -
http://www.europa.eu.int - The European Union on-line
    - http://www.eurydice.org - The Information Network on Education in Europe
    - http://www.cordis.lu - Community Research & Development Information Service
    - http://www.nsf.gov - The National Science Foundation
    - http://www.europa.sk - Delegácia Európskej Komisie v SR
    - http://www.radaeuropy.sk - Rada Európy
    - http://www.osce.org - Organisation for Security and Co-operation in Europe
    - http://www.sarc.sk - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie
    - http://www.siu.no/iris - Integrated Reporting for International Students

Slovenské linky
    
Nadácie a agentúry
    -
http://www.saaic.sk - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
    - http://www.osf.sk - Nadáci a otvorenej spoločnosti
    - http://www.saia.sk - Slovenská akademická informačná agentúra – servisné centrum pre tretí sektor
    - http://www.britishcouncil.org - Britská rada
    - http://www.fulbright.co.uk - Fulbrightova komisia

    Ostatné
    -
http://www.foreign.gov.sk - Ministerstvo zahraničných vecí SR
    - http://szm.sk/insamb - zahraničné ambasády, konzuláty a inštitúty
    - http://www.superstudy.com - English courses – London - UK
    - http://www.career.edu - Kariera
    - http://www.mladiinfo.com - informačný portál o štipendiách (BA, MA, PhD.), konferenciách, grantoch a súťažiach pre študentov a mladých z európskych krajín

 

 

Posledná aktualizácia: 30.03.2010