Prejsť na obsah

Mobility – VŠ pracovníci (výučba a školenie)

0minút, 24sekúnd


Príkaz rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, vrátane zoznamu 19 krajín Európy – tzv. bezpečných krajín

 

Informácie a tlačivá pre vysielaných pracovníkov UPJŠ v rámci programu Erasmus+ 
– mobilita: výučba
(pedagogickí pracovníci VŠ)
– mobilita: školenie (pedagogickí pracovníci a nepedagogickí pracovníci VŠ)

Link:

/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/


Študuj na UPJŠ