Prejsť na obsah

Referát

0minút, 44sekúnd

Kontakty:

prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Kováčska 30, 1. poschodie (kancelária)
tel.: (+421 55) 234 4136
fax: (+421 55) 62 25 365
e-mail: marcel.dolobac@upjs.sk

referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania
Mgr. Eva Tkáčová
Kováčska 26, 1. poschodie, č. dv. LA1O04
tel.: (+421 55) 234 4108
fax: (+421 55) 62 25 365
e-mail: eva.tkacova@upjs.sk
 

Stránkové dni/hodiny Pondelok 09.00 hod. – 11.30 hod.
  Utorok 13.00 hod. – 15.00 hod.
  Streda 09.00 hod. – 11.30 hod.
  Štvrtok 13.00 hod. – 15.00 hod.


S účinnosťou od 04.10.2019 nebudú stránky vybavované v piatok, teda mimo stránkového dňa; piatky budú vyhradené na nerušené spracovanie administratívnej a účtovnej agendy a to pre celé oddelenie odborných referátov (referát pre plán a rozpočet, referát ľudských zdrojov, referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, referát vedy a výskumu a doktorandského štúdia).

 

 

 

 


Študuj na UPJŠ