UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Všetci sa chceme cítiť bezpečne na svojej alma mater

Kolegyne, kolegovia, milí študenti!

    Určite máme všetci radosť, keď vidíme, že pandemická situácia v našej krajine sa v priebehu mesiaca jún zlepšuje, že SR je evidovaná ako „zelená“ krajina v cestovateľskom semafore. Užívame si slobodu po zrušení núdzového stavu.

    Na druhej strane však prichádzajú znepokojivé správy o šírení sa rôznych mutácií korona vírusu a odborníci predpokladajú nástup tretej vlny najmä tam, kde nebude dostatočná kolektívna imunita, ktorá môže byť vybudovaná vďaka vakcinácii.

    Preto Vás všetkých, v mene svojom i v mene členov vedenia univerzity, dekanov a členov vedení fakúlt ako i riaditeľov univerzitných pracovísk, chcem informovať, že na zasadnutí rozšíreného Kolégia rektora dňa 21.6.2021 sme sa rozhodli vydať toto vyhlásenie, v ktorom žiadame všetkých zamestnancov a študentov našej univerzity, aby prejavili vysoký stupeň zodpovednosti voči sebe, svojim blízkym, kolegom, spolužiakom a pridali sa k nám, ktorí sme zaočkovaní. Na našej univerzite pracuje mnoho odborníkov v oblasti epidemiológie, infektológie, imunológie, ktorí jednoznačne podporujú vakcináciu a ich odborná erudícia je zárukou toho, že by sme sa vnútorne mohli vysporiadať  s hoaxami a cielenými dezinformáciami znevažujúcimi význam očkovania.

    Nikto z nás si predsa neželá absolvovať ďalší semester dištančnou formou sprevádzanou  množstvom obmedzení v sociálnych kontaktoch. Veď práve teraz si uvedomujeme, aká vzácna sú sloboda pohybu, možnosť cestovania, trávenie času s priateľmi. Nebuďme tými, ktorí to pokazia. Začiatok akademického roka predsa chceme otvoriť v aule LF s vierou, že všetci sme urobili maximum preto, aby sme sa na výučbe v posluchárňach, laboratóriách, v knižnici či v telocvični cítili bezpečne.

    Aby sme zmapovali situáciu na našej univerzite, pripravili sme jednoduchý anonymný dotazník, ktorého štatistické výsledky zverejníme. Preto Vás prosíme o jeho vyplnenie. Všetci, ktorí ste zaočkovaní i tí, ktorí ste sa doteraz nezaočkovali a radi by ste tak urobili v mobilnom centre zriadenom na našej univerzite začiatkom semestra, resp. sa nemienite zaočkovať, uveďte to v anonymnom dotazníku.

Váš,

Pavol Sovák

Posledná aktualizácia: 30.06.2021