UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Výberové konanie na stáže

Chcete už počas štúdia nadobudnúť neoceniteľné praktické skúsenosti, komunikovať s reálnymi klientmi a podieľať sa na riešení ich právnych problémov? Ak áno, neváhajte a využite jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou Študentskej právnej poradne pre obyvateľov mesta Košice.

  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania a občianky mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov.  

Posledná aktualizácia: 12.09.2022